Erica Argelo

Erica Argelo

Circle of Art, The key of life

Circle of Art, The key of life

IMG_8853.JPG

Procesbegeleider in Quantum Bewustzijn

Procesbegeleider in Quantum Bewustzijn

linkedin-round.png

Erica Argelo is een procesbegeleider in quantum bewustzijn, spiritualiteit, kunstbeschouwing en sociale intelligentie.

Erica is zowel kunstenaar als ondernemer in het domein van ons menselijk potentieel. Zij onderwijst de leer van de verwondering in het ontdekken van het niet geziene deel. Alles groeit met aandacht, men creëert wat men verwacht te vinden …

QUANTUM COACHEN is het herstellen van een verstoorde ordening. Een kwantumveld is een energieveld vol informatie die we fysiek waarnemen, maar veelal onbewust om de energie te laten stromen tot FLOW ervaringen. Door een groeiend bewustzijn is de wetenschap tot ontdekking gekomen; dat we kwantumvelden kunnen beïnvloeden door onze zienswijzen te veranderen. Dit geeft een positief vertrekpunt in het begeleiden van transformatieprocessen. Angst versus Liefde zijn één in het ontrafelen van het raadsel …

We dragen allen bij aan een systeem ofwel collectief programma, waarmee we iets in onszelf helen. De heling is veelal het doorvoelen van het oordeel waaruit we ontwaken, als we beseffen dat alle creaties uit éénheid bestaan. Oordelen vanuit opvoeding, religie, cultuur en traumatische ervaringen, blijven onze ervaringen beïnvloeden tot het inzicht is verkregen waarmee heling kan plaatsvinden. We zien ons oordeel gespiegeld in de realiteit, onze aandacht geeft inzichtelijk wat er in ons leeft. Het Hart schept ruimte voor een nieuwe realiteit… We dragen bij aan collectieve heling door vergeving, vergeving van ons oordeel, waarmee we de ander bevrijden van schuld.

Door het eigen Hart te raadplegen, helen we het collectieve hart van de gezondheidzorg, farmaceutische industrie & natuurgeneeskunde, educatie, kunst & cultuur, landbouw & veeteelt, voedselvoorziening, mensenrechten, dierenwelzijn, natuur & milieu, wetenschap, financiële sector & monetaire hervormingen. Hierdoor worden onrechtmatigheden in de sector omgezet naar duurzame vernieuwingen. Stel dat we hier allemaal zijn met een missie, wat is die van jou?

Erica Argelo is een procesbegeleider in quantum bewustzijn, spiritualiteit, kunstbeschouwing en sociale intelligentie.

Erica is zowel kunstenaar als ondernemer in het domein van ons menselijk potentieel. Zij onderwijst de leer van de verwondering in het ontdekken van het niet geziene deel. Alles groeit met aandacht, men creëert wat men verwacht te vinden …

QUANTUM COACHEN is het herstellen van een verstoorde ordening. Een kwantumveld is een energieveld vol informatie die we fysiek waarnemen, maar veelal onbewust om de energie te laten stromen tot FLOW ervaringen. Door een groeiend bewustzijn is de wetenschap tot ontdekking gekomen; dat we kwantumvelden kunnen beïnvloeden door onze zienswijzen te veranderen. Dit geeft een positief vertrekpunt in het begeleiden van transformatieprocessen. Angst versus Liefde zijn één in het ontrafelen van het raadsel …

We dragen allen bij aan een systeem ofwel collectief programma, waarmee we iets in onszelf helen. De heling is veelal het doorvoelen van het oordeel waaruit we ontwaken, als we beseffen dat alle creaties uit éénheid bestaan. Oordelen vanuit opvoeding, religie, cultuur en traumatische ervaringen, blijven onze ervaringen beïnvloeden tot het inzicht is verkregen waarmee heling kan plaatsvinden. We zien ons oordeel gespiegeld in de realiteit, onze aandacht geeft inzichtelijk wat er in ons leeft. Het Hart schept ruimte voor een nieuwe realiteit… We dragen bij aan collectieve heling door vergeving, vergeving van ons oordeel, waarmee we de ander bevrijden van schuld.

Door het eigen Hart te raadplegen, helen we het collectieve hart van de gezondheidzorg, farmaceutische industrie & natuurgeneeskunde, educatie, kunst & cultuur, landbouw & veeteelt, voedselvoorziening, mensenrechten, dierenwelzijn, natuur & milieu, wetenschap, financiële sector & monetaire hervormingen. Hierdoor worden onrechtmatigheden in de sector omgezet naar duurzame vernieuwingen. Stel dat we hier allemaal zijn met een missie, wat is die van jou?