Damaris Matthijsen

Damaris Matthijsen

Economy Transformers

Economy Transformers

IMG_8853.JPG

Transitieleider naar een nieuwe economie en samenleving; trainer, consultant, docent en spreker @ zij spreekt

Transitieleider naar een nieuwe economie en samenleving; trainer, consultant, docent en spreker @ zij spreekt

linkedin-round.png
DOWNLOAD BIO

Damaris is een Economy Transformer in hart en nieren. Zij doet dat als trainer en docent, procesbegeleider, adviseur en spreker. Economy Transformers bouwt mee aan een vrij-gelijk-samen-leving waar vertrouwen in mensen het uitgangspunt is.

In 2009 startte ik met Economy Transformers waarmee ik beoogde onze economie radicaal te herijken en om te vormen. Nu 12 jaar later zijn we niet meer weg te denken in het gesprek over een nieuwe economie en samenleving. We maken school en richten ons daarbij op het vormgeven van de vrij gelijk samenleving.

Uitgangspunt in ons werken is daarbij het zo binnen zo buiten principe. Uiterlijk, in structuren, geven we vorm hoe we over onszelf denken en hoe we onszelf bepalen. Hoe denken we dus over onszelf? Wie zijn wij werkelijk, als mens, en hoe kunnen we vervolgens structuren vormgeven die daarop aansluiten? Structuren waarmee elk mens in haar basisbehoeften kan voorzien en die de ontwikkeling van ieder mens mogelijk maken? Dat is onze leidraad. Daarom streven wij naar de realisatie van de vrij gelijk samenleving. Vrij gelijk samen zijn zowel behoeften die ieder mens in zichzelf kan herkennen (en niet tussen kan kiezen zonder hoge prijs) als dat het organiserende principes zijn van waaruit je een samenleving in balans kunt opbouwen. Hoe maken we dat congruent?

Hoe een samenleving eruit ziet wordt bepaald door hoe zij met grond arbeid en kapitaal omgaat. Gemeen goederen die op een vrij gelijk samen manier zullen moeten worden beheerd, toegewezen en gebruikt. Voorbij staat en markt of een combinatie van beide zoals wij dat in Nederland kennen. Wij werken vanuit het drievoudig eigenaarschapsidee (en sluiten daarmee ook aan bij het wereldwijd bekende community land trust model) waardoor we 'de commons' kunnen omvormen van absoluut eigendom naar relationeel eigenaarschap die zo door, voor en van mensen beheerd, gebruikt en toegewezen kunnen worden.

We verzorgen over dit soort thema's langer durende leergangen en ook kortere trainingen. Zo verzorgen we 2- jaarlijks een training Eigentijds Eigendom van Grond waarom heen we ook een praktijkgroep verzorgen. Samen met het Veerhuis hebben we het DeelGenootschap ontwikkeld als moderne organisatievorm. Deze vorm heeft haar wortels in de vrij gelijk samenleving waar vertrouwen in mensen het uitgangspunt is. Ook hierover verzorgen we trainingen en een netwerk van mensen die het DeelGenootschap in de praktijk brengt. Ook als organisatie/transitieadviseur, individuele coach en procesbegeleider ga ik graag in op transformatievragen die op me afkomen. Ik hou van debatten over een nieuwe economie en samenleving en als keynote spreker, werp ik graag mijn licht op de huidige realiteit om een wenkend perspectief te bieden op een nieuwe toekomst, qua uitgangspunten en structuren van binnenuit en van onderop vormgegeven, door, voor en van mensen.

Damaris is een Economy Transformer in hart en nieren. Zij doet dat als trainer en docent, procesbegeleider, adviseur en spreker. Economy Transformers bouwt mee aan een vrij-gelijk-samen-leving waar vertrouwen in mensen het uitgangspunt is.

In 2009 startte ik met Economy Transformers waarmee ik beoogde onze economie radicaal te herijken en om te vormen. Nu 12 jaar later zijn we niet meer weg te denken in het gesprek over een nieuwe economie en samenleving. We maken school en richten ons daarbij op het vormgeven van de vrij gelijk samenleving.

Uitgangspunt in ons werken is daarbij het zo binnen zo buiten principe. Uiterlijk, in structuren, geven we vorm hoe we over onszelf denken en hoe we onszelf bepalen. Hoe denken we dus over onszelf? Wie zijn wij werkelijk, als mens, en hoe kunnen we vervolgens structuren vormgeven die daarop aansluiten? Structuren waarmee elk mens in haar basisbehoeften kan voorzien en die de ontwikkeling van ieder mens mogelijk maken? Dat is onze leidraad. Daarom streven wij naar de realisatie van de vrij gelijk samenleving. Vrij gelijk samen zijn zowel behoeften die ieder mens in zichzelf kan herkennen (en niet tussen kan kiezen zonder hoge prijs) als dat het organiserende principes zijn van waaruit je een samenleving in balans kunt opbouwen. Hoe maken we dat congruent?

Hoe een samenleving eruit ziet wordt bepaald door hoe zij met grond arbeid en kapitaal omgaat. Gemeen goederen die op een vrij gelijk samen manier zullen moeten worden beheerd, toegewezen en gebruikt. Voorbij staat en markt of een combinatie van beide zoals wij dat in Nederland kennen. Wij werken vanuit het drievoudig eigenaarschapsidee (en sluiten daarmee ook aan bij het wereldwijd bekende community land trust model) waardoor we 'de commons' kunnen omvormen van absoluut eigendom naar relationeel eigenaarschap die zo door, voor en van mensen beheerd, gebruikt en toegewezen kunnen worden.

We verzorgen over dit soort thema's langer durende leergangen en ook kortere trainingen. Zo verzorgen we 2- jaarlijks een training Eigentijds Eigendom van Grond waarom heen we ook een praktijkgroep verzorgen. Samen met het Veerhuis hebben we het DeelGenootschap ontwikkeld als moderne organisatievorm. Deze vorm heeft haar wortels in de vrij gelijk samenleving waar vertrouwen in mensen het uitgangspunt is. Ook hierover verzorgen we trainingen en een netwerk van mensen die het DeelGenootschap in de praktijk brengt. Ook als organisatie/transitieadviseur, individuele coach en procesbegeleider ga ik graag in op transformatievragen die op me afkomen. Ik hou van debatten over een nieuwe economie en samenleving en als keynote spreker, werp ik graag mijn licht op de huidige realiteit om een wenkend perspectief te bieden op een nieuwe toekomst, qua uitgangspunten en structuren van binnenuit en van onderop vormgegeven, door, voor en van mensen.