Zoeken

Nederlandse Hub Wellbeing Economy Alliance van start

Bijgewerkt op: 25 mei 2021Na Schotland, Costa Risca, IJsland, Wales, Californië en IJsland, is op 19 mei jongstleden ook in Nederland een hub van start gegaan met aanjagers van een welzijnseconomie. Een half jaar geleden spraken we vanuit ons New Financial Magazine met Katherine Trebeck, één van de drijvende krachten achter deze internationale beweging Wellbeing Economy Alliance (WEAll). Eerder spraken we ook al met Yannick Beaudoin, algemeen directeur, Ontaria and Noord-Canada bij de David Suzuki Foundation.

Achter de schermen is Katherine Trebeck één van de pioniers geweest achter het initiatief van de in meerderheid vrouwelijke premiers in Schotland, Nieuw-Zeeland, IJsland en Wales om samen te werken teneinde succesvolle groei van het land te gaan bekijken en meten vanuit het welzijn van mens, natuur en samenleving. “Het groeicijfer van onze economie is gereduceerd tot één van de leidende doelen van politici, maar het zegt niets over hoe het werkelijk met jou of mij gaat, laat staan met de bomen, planten en dieren om ons heen. Onze kwaliteit van leven zou ongelofelijk anders zijn als we onze economische beslissingen zouden baseren op de waarden van het leven in plaats van puur op financiële waarden. Het is de hoogste tijd dat we ons bewust worden van de niet-financiële consequenties van onze financieel-economische beslissingen. Het kan en mag niet lang meer duren dat we in ons hoofd en hart de ruimte creëren voor de problemen en oplossingen die er in het leven echt toe doen. Luister bijvoorbeeld naar de Schotse premier Nicola Sturgeon, die voorstelt om onder meer de kwaliteit van kinderzorg, geestelijke gezondheid en natuur te gebruiken als meetpunten voor het succes van de Schotse economie. Met de oprichting van de Wellbeing Economy Governmentspartnership, werken de eerste nationale en regionale overheden wereldwijd samen om menselijk en ecologisch welzijn te integreren in het financieel-economische systeem. Ze vormen daarmee het begin van een hoopvol alternatief voor de conventionele aanpak van de G7, de zeven rijke industrielanden", aldus Trebeck.

Vanuit het New Financial Forum dragen we de Nederlandse hub en WEAll een warm hart toe. We zijn ook blij met een aantal activators binnen het netwerk van New Financial Forum die ook bij WEAll betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld Jeppe van Pruissen (filmmaker met impact), Robert Witteveen (die mensen en bedrijven betekenisvol vooruit helpt), Olette Bollen (Aanjager en facilitator van het samenwerken en co-creeren voor een duurzame, inclusieve economie en democratie) en Maarten Nijman (directeur Our New Economy) Moge er een vruchttbare samenwerking op gang komen om met elkaar te werken aan concrete actie!