Zoeken

Co-creatie als sleutel voor een nieuwe economie


“Co-creatie is de sleutel om de huidige economie te resetten. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de natuur weer het fundament wordt van de economie. Dit gaat stap voor stap, ook al zullen de komende tien jaar cruciaal zijn voor de toekomst van onze planeet”, aldus Satish Kumar (84), die tijdens een interactieve virtuele chat fire het nieuwe hoofdstuk opende van de stichting New Financial Forum.

Het idee om de stichting New Financial Forum op te richten, ontstond tien jaar geleden tijdens een congres waarbij Kumar een van de sprekers was. Zo’n 500 deelnemers zaten op het puntje van hun stoel. Hij legde onder meer uit dat we de oude definitie van economie weer zouden moeten omarmen. Het woord ‘economie’ stamt af van de Griekse woorden ‘oikos’ en ‘nomos’. ‘Oikos’ betekent huis, in de zin van familie, leefomgeving, dorp, land, wereld. ‘Nomos’ betekent regels. De economie is niets meer of minder dan het management van de wereld. De economie is echter onlosmakelijk verbonden met ecologie (kennis van ons thuis). Als de kennis van ons thuis ontbreekt, hoe kun je het dan managen?

Tien jaar later opende Kumar ook het nieuwe hoofdstuk van het New Financial Forum. Stond de afgelopen tien jaar vooral in het teken van inspiratie, het nieuwe New Financial Forum koppelt inspiratie aan actie (samen concreet bouwen aan een nieuwe economie met de nieuwe onderdelen New Financial Inspirators en New Financial Academy. Passend, omdat Kumar zelf inspireert om tot een nieuwe economie te komen, maar dit ook voorleeft.


Kumar is sinds 1973 hoofdredacteur van Resurgence & Ecologist, een magazine over ecologie, sociale kwesties en spirituele waarden. In 1991 richtte hij het Schumacher College op in Engeland, waar inmiddels ruim 15.000 studenten over de hele wereld een vernieuwende opleiding volgde op het snijvlak van spiritualiteit, natuur en economie. Kumar werd geboren in India en trad op negenjarige leeftijd toe tot de orde van de Jain-monniken, een orde die geweldloosheid omarmt. Op zijn achttiende werd Kumar een leerling van Vinoba Bhave, een volgeling van Ghandi. Bhave wist hem ervan te overtuigen dat niet het klooster zijn bestemming was maar de wereld. Toen Kumar 26 jaar was, las hij in de krant dat de beroemde filosoof Bertrand Russell, die op dat moment negentig jaar oud was, naar de gevangenis was gestuurd wegens protest tegen de nucleaire wapenwedloop. Dit inspireerde Kumar tot een drastische daad; hij besloot een ‘pelgrimstocht voor de vrede’ te gaan houden. Het werd een bedevaarttocht van bijna 13.000 kilometer zonder een cent op zak.

Tijdens de virtuele chat fire met de activators van het Forum vertelde Kumar dat hij tijdens zijn vredestocht drie dagen in de gevangenis had moeten doorbrengen. “In Georgië ontmoette ik een oude vrouw. Ik vertelde haar dat ik een vredestocht maakte en onderweg de wereldleiders een bezoek bracht. Zij gaf mij vier theebuideltjes mee die zij zakjes vol liefde noemde en verzocht me of ik dit aan de vier wereldleiders wilde overhandigen. ‘Vertel ze dat als ze op de rode atoomknop willen drukken, ze eerst een kopje van mijn thee moeten drinken. De liefde die ze proeven, zal hen weerhouden op de knop te drukken’.”

Kumar slaagde erin de theebuideltjes aan de machthebbers van Rusland, Engeland en de Verenigde Staten te overhandigen, in Frankrijk lukte dit niet. “De president weigerde me te ontvangen. Ik nam plaats voor de ingang van zijn residentie en weigerde te vertrekken. Uiteindelijk werd ik opgepakt en in de gevangenis gezet. Ze wisten niet wat ze met me aan moesten. Na drie dagen heeft de hoofdcommissaris van Parijs mij beloofd het theebuideltje persoonlijk aan de president te overhandigen, wel met de voorwaarde dat ik zo snel mijn voeten me konden dragen Frankrijk moest verlaten.”

De vredestocht van Kumar is nog steeds gaande. Ook op 84-jarige leeftijd noemt hij zich nog een economisch activist. “We hebben te kampen met twee ernstige crises: de klimaatcrisis en de coronacrisis. Beide crises zijn het gevolg van een volledige veronachtzaming van de natuur en die natuur schreeuwt nu terug en dwingt ons andere keuzes te maken. We kunnen alleen overleven als we de natuur weer leidend laten zijn in onze economie. Het bedrijfsleven heeft hier uiteraard een cruciale rol in.”

Volgens Kumar moeten we echter niet wachten tot ceo’s of politici het voortouw nemen, maar zullen we zelf met elkaar aan de slag moeten gaan. “De echte macht ligt bij de mensheid, niet bij grootmachten als Rusland, China of de Verenigde Staten. We hebben niet heel veel tijd meer, maar echte verandering komt van de mens zelf en ieder mens kan alleen zelf een eerste stap of een vervolgstap zetten. Niemand anders. Mijn vredestocht van ruim 13.000 kilometer begon ook met een eerste stap. Als ik van te voren alle problemen die ik tegen zou kunnen komen, had bedacht, was ik misschien nooit aan mijn tocht begonnen. Laat je niet ontmoedigen door de enorme gevaren die we aan zien komen, maar zet gewoon zelf een eerste stap. Iedereen kan dat doen, we zijn allemaal sociale en spirituele wezens, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Het maakt niet uit of je bankier bent of kunstenaar, leraar of ondernemer, iedereen kan een stap zetten om de balans tussen economie en ecologie te herstellen. Iedereen kan elke dag weer opstaan om het welzijn van mens, dier en planeet te bevorderen.”

Volgens Kumar dienen deze stappen elegant en simpel te zijn. “Een simpel leven is juist mooi en waardevol en draagt bij aan duurzaamheid. Laat de honger naar meer los en geniet van wie je bent en wat er is.”

Kumar spreekt over ‘contentment’, een innerlijk geluk. “Dit is weten dat je genoeg hebt en dat geluk niet in uiterlijke dingen zit. Meer bezit of meer geld, maakt je niet gelukkiger. Kijk naar de zon, de rivieren, de aarde, de dieren en naar elkaar. Onze planeet is een wonder waar we elke dag ons weer over mogen verwonderen. Een simpel leven is een rijk leven dat bijdraagt aan het stoppen van de spiraal van vernietiging.”

Volgens Kumar begint het altijd met jezelf kennen en vertrouwen op jezelf. “Gandhi zei: ér is geen weg naar vrede, vrede is de weg.’ Dat geldt ook voor vertrouwen. Pas als je jezelf vertrouwt, als je van jezelf houdt, kun je dienstbaar zijn aan anderen en de wereld dienen. Dit heeft niets met ego te maken. Ego is als je jezelf meer lief hebt dan anderen. Vergeet nooit hoeveel kracht je hebt. Je bent je eigen krachtcentrale. Dus vertrouw op jezelf.”

Meditatie is het middel om vertrouwen te hebben en liefde te voelen. “Iedere dag besteden we veel tijd aan ons lichaam. We poetsen onze tanden, ontbijten en wassen ons, maar ons hart onderhouden we niet. Door te mediteren geef je voeding aan je ziel. Door stil te zijn, kom je erachter dat je liefde bent, compassie hebt, genereus bent en de kracht hebt om in vertrouwen stappen te zetten.”

“Een echte reset van de economie kan alleen plaatsvinden”, zo besloot Kumar de virtuele chat fire “als we onze denken veranderen. Niet de economie, maar het belang van de natuur moet leidend zijn in ons denken en handelen. Zonder natuur is er immers geen economie. Daarna volgt ons werk. Ons werk dient ervoor om voor onszelf te kunnen zorgen en voor ons thuis, de aarde. Als sluitstuk volgt het geld. Geld is op zich niet slecht, maar het is pas zinvol als het ten dienste staat van de eerste twee. Deze reset kan alleen in co-creatie plaatsvinden. Alleen door samen te werken, kun je economie opbouwen die in dienst staat van al het leven op aarde.”

De woorden van Kumar paste uitstekend bij het nieuwe hoofdstuk van het New Financial Forum, net zoals dat tien jaar geleden ook het geval was. Het New Financial Forum blijft inspireren, maar komt ook in actie. Met de New Financial Activators gaat het Forum met de activators bouwen aan de nieuwe economie en met de New Financial Academy gaat het Forum hoofd, hart en handen verbinden om de nieuwe economie op te bouwen.

De presentatie van de chat fire met Satish Kumar was in handen van Diana Zandbergen, Ivo Valkenburg en Willem Vreeswijk en vond plaats in de thuisstudio van activator Henk Smit (oprichter in 1996 van Driekant Ambachtscentrum). De techniek was in handen van Bernard Uiling (Made to make). Meer informatie over het nieuwe hoofdstuk van het Forum: www.newfinancialforum.nl.

Kijk HIER voor een impressie van de interactieve chat fire op het YouTube kanaal van het New Financial Forum.


Willem Vreeswijk, oprichter Stichting New Financial Forum