Zoeken

Betekeniseconomie

Bijgewerkt op: 12 nov. 2021

Op donderdag 11 november vindt de openbare les 'De Betekeniseconomie: De waarde van verweven leven' van Kees Klomp plaats. Tijdens deze les presenteert hij zijn onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Terugkijken? Bekijk hier de opname van de live video-stream of download hier gratis de publicatie van de openbare lees van Kees Klomp.In de afgelopen eeuwen hebben we de zoete vruchten van ons economische systeem kunnen plukken. De wereldwijde ontwikkeling van welvaart is gepaard gegaan met ontegenzeggelijk positieve ontwikkelingen: de levensverwachting is hoger dan ooit, het percentage mensen dat leeft in armoede is lager dan ooit, meer mensen dan ooit hebben toegang tot schoon drinkwater, meer mensen dan ooit hebben toegang tot onderwijs en het gemiddelde inkomen is hoger dan ooit. Economische groei lijkt het ultieme recept voor een florerende wereld. Lijkt, want we hebben immers te maken met een aantal keerzijden van diezelfde economische groei die onze samenleving momenteel fundamenteel ontwrichten: klimaatverandering, de ineenstorting van biodiversiteit, de groeiende welvaartsongelijkheid, de polariserende samenleving, de alarmerende toename van depressie en burn-out.

Volgens lector Betekeniseconomie Kees Klomp zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem zo hoog, dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuw economisch narratief. In deze openbare les neemt Kees Klomp ons mee op zijn zoektocht naar een fundamenteel nieuwe benadering van economie: de Betekeniseconomie. Betekeniseconomie koppelt ons (individuele, menselijke) levensbestaan aan het (universele, natuurlijke) levensbestaan en neemt ecologie als expliciet ontwerpuitgangspunt.

Lectoraat Betekeniseconomie


Deze openbare les vormt de basis voor het onderzoek aan het lectoraat Betekeniseconomie bij Kenniscentrum Business Innovation. Het lectoraat Betekeniseconomie onderzoekt hoe we nieuw economisch denken en doen bij ondernemers en studenten kunnen ontwikkelen middels verweven houding, kennis en vaardigheden.