Elke druppel in de oceaan telt

"Kiezen we ervoor om mogelijkheden te zien? Geloven we echt dat ze daar zijn? Perceptie bepaalt onze realiteit en als we het niet geloven, zullen we het niet zien."

- Dewitt Jones

NFM 26-18 cover KLEIN.jpg
Over New Financial Activators

De financiële sector is de bloedsomloop van onze samenleving. De wereld staat in brand. Er is een enorme angst voor gebrek. Veel mensen en organisaties maken een existentiële crisis door. Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, krijgen we precies hetzelfde als we altijd hebben gekregen. Hoog tijd voor verandering. Dat begint met het erkennen dat de mens onlosmakelijk onderdeel is van de natuur en dat we de natuur niet meer de rug kunnen toekeren. Dat werkt averechts. Als er één les is die de natuur ons leert dan is het dat de natuur niet oordeelt, maar het evenwicht herstelt. Vanuit dit besef is New Financial Activators geboren.

Deze adviestak is onderdeel van de stichting New Financial Forum. Visie van de stichting is dat inspiratie en verdere bewustwording noodzakelijk is, maar dat het nu vooral de tijd is van doen. We moeten actie ondernemen om een ​​nieuw evenwicht te creëren tussen ecologie, economie en het welzijn van elk levend wezen op aarde.

 

New Financial Activators is een groot internationaal netwerk van movers en shakers in het co-creëren van een duurzame samenleving. Tot het netwerk behoren vakexperts in zeer uiteenlopende economische gebieden: van inkoop van duurzame producten en diensten tot meer betrokkenheid van mensen, van leiderschap tot diversiteit, van circulariteit tot purpose van mens en bedrijf. Wij ontdekten dat we voor elk probleem een ​​oplossing hebben, zolang we maar blijven samenwerken. Met geld als middel en niet als doel. Samenwerken is niet eenvoudig. We hebben allemaal ons ego, ons bewustzijn en onderbewustzijn, we zijn niet altijd verbonden met onszelf en met anderen en harmonie is soms ver te zoeken. Zeker is dat we de grootste uitdagingen van de 21e eeuw niet alleen kunnen oplossen, we zullen moeten samenwerken. In ieder van ons ligt een deel van de oplossing. Elke druppel in de oceaan telt. Wij geloven dat in verbinding van alle druppels de oplossing schuilt.

New Financial Activators is de verbinding tussen mensen, problemen en ideeën. Het helpt geld en middelen te vinden om in de praktijk te realiseren wat volgens veel mensen en organisaties onmogelijk lijkt. Wij geloven dat er heel veel mogelijk is. Kijk naar de kracht van mensen, kijk naar wat we op deze planeet hebben gecreëerd.

 

De hamvraag is nu: welke samenleving wensen we? Hoe gaan we die samen vormgeven?