Nooit meer terug naar 'normaal'

nieuwe

economie

Wij verbinden mensen en mogelijkheden. Voor bedrijven, overheden, brancheorganisaties en individuen. Om ideeën te realiseren, problemen op te lossen en alternatieve financieringsbronnen aan te boren. 
Duurzaam. Verantwoord. Menselijk. 

Werken aan een gezonde Aarde

Geld is energie, mensen zijn de sleutel

Geld is energie. Niet meer en niet minder. Mensen, organisaties en overheden hebben energie nodig om een duurzame samenleving te realiseren. Als oprichter en voorzitter van de stichting New Financial Forum – een kraamkamer van vernieuwing en vitaliteit in de financiële sector – zie ik dat alle middelen aanwezig zijn om een gezonde samenleving te realiseren en de grootste uitdagingen van deze eeuw op te lossen. Daarom is de tak New Financial Activators toegevoegd aan de dienstverlening van de stichting New Financial Forum.

We zijn geen gewoon bedrijf 

Geen van de activators is daadwerkelijk in dienst bij de New Financial Activators. We hebben geen managers, geen CEO. We zijn zelforganiserend, volIedig transparant met een eigen verantwoordelijkheid voor iedereen. Ons belangrijkste doel is anderen in staat stellen de overgang te maken naar een menselijke, duurzame en veerkrachtige samenleving. 

Ons netwerk als gouden sleutel

We geloven in de kracht van de mens, we geloven in samenwerking, in ondernemerschap en in een betere wereld. Ons krachtige internationale netwerk helpt bedrijven en individuen een concrete bijdrage te leveren aan een betere, liefdevolle wereld door bestaande knelpunten op te lossen en door nieuwe ideeën te realiseren. Juist in deze tijd van grote veranderingen zijn duurzame keuzes van cruciaal belang.

 

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk

Geld verdienen is niet ons doel. Wel willen we graag een erfenis achterlaten: een bijdrage leveren aan een nieuwe economie van welzijn voor iedereen.

Willem Vreeswijk 

Oprichter van het New Financial Forum 

johny-goerend-U_diPCXCBxU-unsplash.jpg
Het zien, in de meest alomvattende zin, betekent het gebruik van al je zintuigen, je intellect en je gevoel. Het betekent dat je het onderwerp benadert met je hele wezen. Het betekent voorbij te gaan aan de etiketjes van de dingen en het ontdekken van de wereld om je heen.
- Freeman Patterson
 

Wat wil jij activeren?